ИНТРАСТАТ

„Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз.

Задължени лица, които трябва да подават ежемесечно декларации по тази система са тези, които са регистрирани по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), които  осъществяват търговия, която е вътрешнообщностна със стоки в такива годишни обеми, които са над обявените за деклариране.

Интрастат декларациите са за изпращания на стоки или за пристигания на такива. Те могат да бъдат месечни, дори и ако са нулеви, или коригиращи декларации. Подават се до 14-то число на месеца, следващ референтния пероид. Но при първия референтен период интрастат декларирането е до 20-то число на месеца, следващ първия референтен период, а за всички останали срокът си остава до 14-то число на месеца. Могат да бъдат подавани, както по електронен път, така и в компетентната териториална дирекция на НАП.

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага на своите клиенти изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации;

Праговете за деклариране по системата ИНТРАСТАТ за 2013 година са следните:

  • За поток пристигания 240 000.00 лева;
  • За поток изпращания 240 000.00 лева;

Праговете за деклариране на статистическа стойност по системата ИНТРАСТАТ за 2013 година са следните:

  • За поток пристигания 5 000 000.00 лева;
  • За поток изпращания 11 000 000.00 лева;

Праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 година е 390 лева;

  • За поток пристигания 5 000 000.00 лева;
  • За поток изпращания 11 000 000.00 лева;

Праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 година е 390 лева;

Други услуги

Направете запитване за предлагана счетоводна услуга от счетоводна къща Акаунт Плюс: