Възстановяване на ДДС от ЕС

АКАУНТ ПЛЮС ООД извършва услуги по възстановяване на ДДС от ЕС.

Право на възстановяване на ДДС имат фирми които данъчно задължени лица установени в ЕС и извършват облагаеми доставки в своята държава членка. Те имат право да възстановят начисленият ДДС по направени разходи в други държави членки, в които не са установени. Могат да бъде възстановен ДДС свързан със стопанската дейност на лицата, която се осъществява извън държавата членка по възстановяване.

Пример за възстановяване е възстановяването на ДДС-то върху разходите за горива на фирмите за международен транспорт и спедиция.

Процедурите по възстановяване са на тримесечна и годишна база, като има специфични правила за всяка европейска страна.

Цената за възстановяване на ДДС е 100 лева административна такса + 2% от възстановената сума.

Други услуги

Направете запитване за предлагана счетоводна услуга от счетоводна къща Акаунт Плюс: