Счетоводни услуги

Без значение дали вашата организация е ЕТ, ЕООД, ООД или АД при нас ще получите нужните консултации и счетоводни услуги съобразени със специфичната дейност на фирмата Ви.

Счетоводно обслужване

Вие можете да изберете пакет от прелаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате.

 • обработка на текущи счетоводни документи
 • изготвяне и деклариране на спраки-декларации в Национална агенция за приходите
 • защита и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, както и следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • изготвяне на отчети, справки и всякакви платежни документи за разплащания с контрагенти и бюджета
 • годишно счетоводно приключване

Работата със счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД  ще Ви гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на нормативната уредба и прилагане на успешен счетоводен и фискален мениджмънт.

Повече за счетоводното обслужване предлагано от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Вие можете да изберете пакет от прелаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате.

 • обработка на текущи счетоводни документи
 • изготвяне и деклариране на спраки-декларации в Национална агенция за приходите
 • защита и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, както и следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • изготвяне на отчети, справки и всякакви платежни документи за разплащания с контрагенти и бюджета
 • годишно счетоводно приключване

Работата със счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД  ще Ви гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на нормативната уредба и прилагане на успешен счетоводен и фискален мениджмънт.

Повече за счетоводното обслужване предлагано от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД извършва услуги по възстановяване на ДДС от ЕС.

Право на възстановяване на ДДС имат фирми които данъчно задължени лица установени в ЕС и извършват облагаеми доставки в своята държава членка. Те имат право да възстановят начисленият ДДС по направени разходи в други държави членки, в които не са установени. Могат да бъде възстановен ДДС свързан със стопанската дейност на лицата, която се осъществява извън държавата членка по възстановяване.

Повече относно услугите по възстановяван на ДДС, които предлага счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД предлага на своите клиенти услуга по публикуване на годишните финансови отчети на дружеството в Търговският регистър.

Съгласно Закона за счетоводството, юридическите лица са задължени да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

 • ЕТ които са задължени да бъдат одитирани до 31. май на следващата година;
 • Дружествата (ЕООД, ООД) до 30 юни на следващата година;
 • Акционерните дружества до 31 юли на следващата година;

Санкциите за непубликуване на отчетите са от 500 до 2000 лева за длъжностни лица и от 500 до 3000 лева за юридически лица.

Повече за услугата „Годишен финансов отчет“ предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД си партнира с регистрирани одиторски предприятия и може да ви предложим отлични професионалисти за извършване на независим финансов одит.

Заверката на готовите финансови отчети потвърждава, че те са вярно и честно представени. На одит обикновено подлежат големи фирми, които отговарят на определени критерии, но е възможно и да е по желание на клиента.

Повече за услугата „Одиторска заверка” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

В счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД се води отчитането на процеси по назначаване, уволнение и изготвяне на необходими документи за предоставяне и деклариране пред държавните институции на необходими документи, съгласно дайстващата нормативна уредба.

ТРЗ услугите са част от дайността на предприятията. Ние Ви предлагаме консултиране и услуги, които са актуални и съобразени с нормативната уредба.

Повече за услугата “Труд и работни заплати” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Ако желаете да стартирате собствен бизнес или да разширите вече съществуващ, като учредите нова фирма или дъщерно дружество, то счетоводна къща Акаунт Плюс може да Ви помогне в това начинание, като Ви консултира за вида на дружестово, който зависи от конкретните нужди и изисквания на клиента. Всеки вид дружество има свои предимства и недостатъци. Предлагаме голям набор от юридически услуги и консултации за нашите клиенти. По този начин няма да е нужно да търсите отделно юридически лица за консултации или юридически услуги и ще можете да спестите допълнително средства за развитието на вашата фирма.

Повече за юридическите услуги предлагани от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага на своите клиенти изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации.

Системата „Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз.

Задължени лица, които трябва да подават ежемесечно декларации по тази система са тези, които са регистрирани по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), които  осъществяват търговия, която е вътрешнообщностна със стоки в такива годишни обеми, които са над обявените за деклариране.

Повече за услугата “ИНТРАСТАТ” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !