Счетоводни услуги

В нашия блог ще откриете полезна информация, относно счетоводните услуги, които предлагаме.

Счетоводно обслужване

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага следните счетоводни услуги: организиране и поддържане на счетоводната политика на дружеството; разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството;

Прочетете повече »

Годишен финансов отчет

В счетоводен стандарт №1 се определят базата за представяне на финансовите отчети на предприятието. Финансовите отчети осигуряват сравнимост на предприятето с тези от предходните периоди.

Прочетете повече »

Одиторска заверка

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД си партнира с регистрирани одиторски предприятия и може да ви предложим отлични професионалисти за извършване на независим финансов одит. На

Прочетете повече »

ТРЗ И ОСИГУРОВКИ

АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага следните услуги в областта на труд и работна заплата изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки

Прочетете повече »

Юридически услуги

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства и ликвидация на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, юридически

Прочетете повече »

ИНТРАСТАТ

„Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз. Задължени лица, които трябва да подават

Прочетете повече »