ТРЗ И ОСИГУРОВКИ

В счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД се води отчитането на процеси по назначаване, уволнение и изготвяне на необходими документи за предоставяне и деклариране пред държавните институции на необходими документи, съгласно дайстващата нормативна уредба.

ТРЗ услугите са част от дайността на предприятията. Ние Ви предлагаме консултиране и услуги, които са актуални и съобразени с нормативната уредба.

Повече за услугата “Труд и работни заплати” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !