Счетоводно обслужване

Вие можете да изберете пакет от прелаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате.

  • обработка на текущи счетоводни документи
  • изготвяне и деклариране на спраки-декларации в Национална агенция за приходите
  • защита и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, както и следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • изготвяне на отчети, справки и всякакви платежни документи за разплащания с контрагенти и бюджета
  • годишно счетоводно приключване

Работата със счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД  ще Ви гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на нормативната уредба и прилагане на успешен счетоводен и фискален мениджмънт.

Повече за счетоводното обслужване предлагано от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !