Одиторска заверка

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД си партнира с регистрирани одиторски предприятия и може да ви предложим отлични професионалисти за извършване на независим финансов одит.

Заверката на готовите финансови отчети потвърждава, че те са вярно и честно представени. На одит обикновено подлежат големи фирми, които отговарят на определени критерии, но е възможно и да е по желание на клиента.

Повече за услугата „Одиторска заверка” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !