ИНТРАСТАТ

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага на своите клиенти изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации.

Системата „Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз.

Задължени лица, които трябва да подават ежемесечно декларации по тази система са тези, които са регистрирани по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), които  осъществяват търговия, която е вътрешнообщностна със стоки в такива годишни обеми, които са над обявените за деклариране.

Повече за услугата “ИНТРАСТАТ” предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !