Годишен финансов отчет

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД предлага на своите клиенти услуга по публикуване на годишните финансови отчети на дружеството в Търговският регистър.

Съгласно Закона за счетоводството, юридическите лица са задължени да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

  • ЕТ които са задължени да бъдат одитирани до 31. май на следващата година;
  • Дружествата (ЕООД, ООД) до 30 юни на следващата година;
  • Акционерните дружества до 31 юли на следващата година;

Санкциите за непубликуване на отчетите са от 500 до 2000 лева за длъжностни лица и от 500 до 3000 лева за юридически лица.

Повече за услугата „Годишен финансов отчет“ предлагана от счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !