Възстановяване на ДДС от ЕС

Възстановяване на ДДС от ЕС

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД извършва услуги по възстановяване на ДДС от ЕС.

Право на възстановяване на ДДС имат фирми които данъчно задължени лица установени в ЕС и извършват облагаеми доставки в своята държава членка. Те имат право да възстановят начисленият ДДС по направени разходи в други държави членки, в които не са установени. Могат да бъде възстановен ДДС свързан със стопанската дейност на лицата, която се осъществява извън държавата членка по възстановяване.

Повече относно услугите по възстановяван на ДДС, които предлага счетоводна къща Акаунт Плюс прочетете ТУК !