Полезна информация

Какво представляват облигациите?

Какво представляват облигациите?

  Дружествата и правителствата понякога се нуждаят от допълнително финансиране, за да развиват успешно дейността си. Често пъти обаче са им нужни повече пари, отколкото банката може да им осигури. Решението в този случай е набирането на средства чрез издаване на облигации. Облигацията е документ, обозначаващ предоставена парична сума от притежателя й на нейния издател. Тя е вид ценна книга…read more →

Всички фирми да се регистрират по ЗДДС – каква е идеята?

Всички фирми да се регистрират по ЗДДС – каква е идеята?

Още по времето на финансовия министър Симеон Дянков имаше идеи да се изършат промени в  ЗДДС. Идеята, подкрепяна и  в последствие от новият финансов министър бе, за така нареченото обратно начисляване на ДДС в сектори като строителството, търговията със селскостопанска продукция, консултантските, рекламните и други видове търговия. Обратното начисляване на ДДС означава, че ако вие сте регистрирана фирма по ЗДДС…read more →

Публична продан

Публична продан

Към принудително изпълнение на публична продан се пристъпва при следните случаи: ревизионен акт, без значение дали е обжалван, декларация с начислени в нея задължения или осигурителни вноски, други актове, независимо дали са обжалвани, постановление за принудително вземане от митницата, влязло в сила наказателно постановление, решения, издадени от Европейската комисия, Съда на Европейската общност, Европейската централна банка, акт за начет от…read more →