ДДС

Пропусната процедура по ЗДДС. Възстановяване /прихващане на не поискан ДДС.

Пропусната процедура по ЗДДС. Възстановяване /прихващане на не поискан ДДС.

Възстановяване на ДДС при пропусната процедура. Имаме пропусната процедура по възстановяване на ЗДДС, пропуснали сме да посочим ДДС за възстановяване в клетка 80 от справката декларация и да подадем справка за извършеното приспадане на ДДС (Приложение 6 към чл. 68, ал. 4). Как можем да си възстановим данъчния кредит за периода? Възстановяването и прихващането на суми е уредено в Глава…read more →