Acoountplus

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД е създадена през 2004 г. и е с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и икономически анализи.

Нашият екип се състои от висококвалифицирани икономисти, счетоводители и финансисти завършили висши учебни заведения в страната и чужбина.

Счетоводните услуги, които предлагаме са в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти. Ние можем да ви предложим пълният цикъл от услуги свързани с финансите и счетоводството на вашата организация, като можете да бъдете сигурни за коректното и конфиденциално обработване на информацията.

Гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти и защита на техните интереси пред съответните институции.