Защо да прибегнете към услугите на счетоводна къща?

Защо да прибегнете към услугите на счетоводна къща?

 

Счетоводната къща може да замени напълно счетоводния отдел на фирмата. Освен това може да предложи по-качествени услуги на по-ниски цени. Това е така, защото счетоводните къщи работят с много фирми. По този начин намаляват разходите си, съответно и цените на услугите си. Предимствата от наемането на счетоводна къща за Вашия бизнес са многобройни:

Спестяване на разходите, които ще направите, ако поддържате собствен счетоводен отдел. Няма да се налага закупуването на компютри, офис техника, офис мебели за този отдел, както и да инвестирате в поддръжката на тази техника и за лиценз на счетоводния софтуер.

Наемането на счетоводител във фирмата е доста по-скъпо от това да наемете счетоводна къща. Освен останалите разходи, не се налага да заплащате осигуровки, отпуски и обезщетения.

По-добро качество на финансовите анализи на фирмата ще получите именно наемайки счетоводна къща. Причината за това е опитът на счетоводната къща в работата с други фирми с подобен предмет на дейност. Опитът води и до по-добри резултати при прогнозиране на бъдещите приходи и разходи на фирмата.

Можете да получите съвети за това кои от отделите във фирмата работят неефективно и как да повишите ефективността им.

Използвайки услугите на счетоводна къща, спестявате много време. Като управител на фирма Вие ще можете да насочите енергията си единствено към развитието на бизнеса, а дейностите, свързани със счетоводството на фирмата, се поемат от професионалистите.

В счетоводната къща работят по-добри професионалисти, заради повечето полезен опит, който придобиват там. Това е така, заради задачите и счетоводните казуси, с които се сблъскват там, са много повече.

При грешка от страна на счетоводителите, наложените глоби се заплащат от счетоводната къща, а не от фирмата. Това е уредено в клауза в договора за счетоводно обслужване на повечето счетоводни къщи. По този начин предпазвате фирмата си от глоби и санкции от страна на държавата, начислени в резултат от грешки в счетоводната дейност.

v  Друго предимство е, че счетоводните къщи  разполагат с модерен и скъп счетоводен софтуер, с който се създават счетоводните справки и анализи, от които се нуждаете. За самостоятелна употреба подобен софтуер е твърде нерационален, но счетоводните фирми могат да си го позволят, заради големия брой обслужвани клиенти.

Вижте счетоводните услуги предлагани от Счетоводна къща Акаунт Плюс

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.