Блог

Публична продан

Публична продан

Към принудително изпълнение на публична продан се пристъпва при следните случаи: ревизионен акт, без значение дали е обжалван, декларация с начислени в нея задължения или осигурителни вноски, други актове, независимо дали са обжалвани, постановление за принудително вземане от митницата, влязло в сила наказателно постановление, решения, издадени от Европейската комисия, Съда на Европейската общност, Европейската централна банка, акт за начет от…read more →

Вътрешен одит

Вътрешен одит

  Вътрешният одит е сложен процес, който често става причина за тревоги сред хората без опит. Ако и Вие сте сред тях, този материал ще Ви бъде от полза за разбирането на основите на вътрешния одит. Вътрешният одит представлява по смисъла на Закона за вътрешен одит в публичния сектор „независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена…read more →

Активи и пасиви – що е то?

Активи и пасиви – що е то?

За тези от Вас, които тепърва „прохождат” в областта на счетоводството, екипът на Акаунт ПЛЮС е подготвил кратък разяснителен материал относно активите и пасивите на Вашето предприятие. Активи, това са ресурсите (стопански средства), собственост на едно предприятие, придобити чрез стопанска дейност, които следва да бъдат използвани за икономически цели. Понятието се използва с оглед на това, че средствата са в…read more →

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

  В днешния материал сме синтезирали за Вас основите на т.нар. „регистрация по ЗДДС” – въведение в процедурата за тези от Вас, на които предстои тепърва да извършат първото си регистриране по Закона за данък върху добавената стойност.  Както знаете, регистрация по ЗДДС е нужна, за да си върнете платения на държавата Данък добавена стойност (ДДС) – процедура, описана в…read more →

Видове счетоводни сметки

Видове счетоводни сметки

  Екипът на Акаунт ПЛЮС отново е събрал за Вас най-полезното от света на счетоводството! Днес ще говорим за счетоводните сметки – какво представляват в своята същност различните видове. Счетоводните сметки могат да се разделят по много признаци. Най-често говорим за активни или пасивни. Активни са сметките, които, както и името предполага, представят активи, т.е. положителни величини, докато пасивните представят…read more →

Процедура по изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет

Процедура по изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет

Казват, че бизнесът и добре да работи, все някога се налага да изготви т.нар. ГФО. Не се чувствате готови за приключението годишен финансов отчет? Ние сме тук, за да Ви помогнем! Вижте какво има да Ви разкрие относно годишното приключване екипът на Акаунт ПЛЮС! 1. Същност и срокове за изготвяне Според Закона за счетоводството (ЗСч http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569) и Националните стандарти за…read more →

Как да регистрираме фирма?

Как да регистрираме фирма?

  Често срещаме запитвания от млади хора, които, макар и предприемчиво настроени, още не са запознати с основите на бизнеса и процеса по регистриране на фирма в България. Затова днес събрахме няколко важни съвета с цел да ударим едно рамо на младите предприемачи. Ако имате бизнес идея, но не знаете откъде да започнете, тази статия е за Вас! Какво е…read more →

На каква сума да се осигурявам като управител на собствена фирма?

На каква сума да се осигурявам като управител на собствена фирма?

Един от най-важните въпроси възникващи за управител на собствена фирма е свързан с уточнението на сумата, на която е наложително да се осигурява в даден период. Вписването в Търговския регистър демонстрира началото на осигуряването на съответния управител. Има два вида осигуровки за управител на собствена фирма, които трябва да се уточнят, за да се избегнат противоречия или неточности. Най-често срещаният…read more →

Какво представляват счетоводните услуги и защо се нуждаем от тях?

Какво представляват счетоводните услуги и защо се нуждаем от тях?

Използването на счетоводни услуги е приоритет за всяка фирма, която се стреми да бъде успешна в днешната динамична бизнес среда. Всички дружества, малки и големи, се нуждаят от поддържането на основни счетоводни услуги. По тази причина наемането на счетоводител за извършването на подобни услуги е от изключителна важност. Всяка фирма представя необходимостта за работа със счетоводни документи от различен вид….read more →

Имате ли нужда от професионално счетоводно обслужване и защо?

Имате ли нужда от професионално счетоводно обслужване и защо?

Доброто счетоводно обслужване на вашия бизнес е от съществено значение за успеха на малкия бизнес. Ако не сте добър със сметките, един от първите ви бизнес консултанти трябва да бъде добрият счетоводител. Има три нива на счетоводни експерти, които можете да наемете за да ви помогнат: първичен счетоводител, счетоводител и дипломиран експерт-счетоводител. Основните разлики между тези доставчици са техните часови…read more →