Имате ли нужда от професионално счетоводно обслужване и защо?

Имате ли нужда от професионално счетоводно обслужване и защо?

Доброто счетоводно обслужване на вашия бизнес е от съществено значение за успеха на малкия бизнес.

Ако не сте добър със сметките, един от първите ви бизнес консултанти трябва да бъде добрият счетоводител. Има три нива на счетоводни експерти, които можете да наемете за да ви помогнат: първичен счетоводител, счетоводител и дипломиран експерт-счетоводител. Основните разлики между тези доставчици са техните часови ставки и ниво на компетентност.

Счетоводното обслужване от страна на първичният счетоводител включва архив на вашите приходи и разходи в счетоводен софтуер всяка седмица или месец. Той е обикновено аутсорсен продавач за вашия малък бизнес. Първичните счетоводители са предимно счетоводни чиновници, отговорни само за записване на счетоводните операции и съвместяване на банковите ви извлечения. Те създават първоначалния ви счетоводен софтуер, в който редовно въвеждат данните и разпечатват вашите месечни финансови извлечения. Счетоводното обслужване не покрива изчисляване на бизнес данъци, анализ на финансовото ви положение или съвет за данъчното ви планиране. Тук счетоводното обслужване цели вашето финансово изравняване всеки месец.

Счетоводителите могат да работят като служители на фирмата. Те са квалифицирани да се справят с всекидневните нужди за счетоводно обслужване на малкия бизнес. Те създават сметки за плащане и вземания и вашата счетоводна система. Те осигуряват управление и отчитане на финансовите записи. Те също организират работните заплати, а някои също изчисляват  бизнес данъците. Счетоводителите обикновено имат висше образование и са обучени да тълкуват финансови данни. В този случай счетоводното обслужване изисква по-високо ниво на умение от първичните счетоводители.

Дипломираният експерт-счетоводител е дипломиран лицензиран счетоводител. Счетоводното обслужване е пълният набор от счетоводни услуги, но много от тях се специализират в данъци и одитирани финансови отчети. Само дипломирани експерт-счетоводители могат да удостоверят одит. Фирмите, които предлагат професионално счетоводно обслужване често препращат счетоводители и счетоводители на своите клиенти, тъй като те са съсредоточени върху предоставянето на бизнес консултации и данъчно планиране в допълнение към предоставянето на данъчни услуги. Те са високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, и като такива, са скъпи.

Когато наемате счетоводител, вие имате нужда от професионалист, който има опит с малки фирми. Вашият счетоводител трябва да бъде лесен за комуникация и добър в разясняване на термини като амортизация, сметкоплан, цена на продадените стоки, баланси и други термини, които могат да бъдат нови за вас. За вашето счетоводно обслужване може да наемете по-малка счетоводна фирма или самостоятелен счетоводител пред голяма счетоводна фирма, защото разходите обикновено са по-ниски. Проучете внимателно пазара за счетоводно обслужване преди да изберете подходящия счетоводител. Всяка година има нови данъчни закони, така че професионалното изчисление на данъците може да е различно лице от счетоводителя, който прави месечното ви счетоводство и изравняване на сметките ви.

Едно от първите неща, които трябва да направи вашият счетоводител е да ви помогне да създадете своя оперативен бюджет и прогнозите за продажби за вашия бизнес план. Вашият счетоводител ще препоръча какъв вид счетоводен софтуер трябва да закупите. Ако ползвате компютър, има голямо разнообразие от компютърни програми на пазара, за да ви помогнат при управлението на вашето счетоводство. Трябва да се консултирате с вашия счетоводител кой софтуер е най-подходящ за вашия бизнес. Нито една от програмите няма да бъде ефективна, обаче, ако не въвеждате финансовите си данни редовно.

Един от най-добрите начини да се намери добър счетоводител е да се получите препоръки от вашият адвокат,вашият банкер или бизнес сътрудник. Освен това, можете да проверите в Институтът на дипломираните експерт-счетоводители или  Националното сдружение на счетоводителите във вашата област, които могат да ви препоръчат такъв.

И докато докато вашият направи-си-сам счетоводен софтуер може да помогне за следене на разходите, ползите от наемането на добър счетоводител за счетоводно обслужване се простират далеч отвъд точни месечните финансови отчети и данъци. Потенциално, те могат да бъдат финансови партньори на фирмата ви за цял живот!

Позволете ние да станем вашите финансови партньори и да ви помогнем да управлявате парите си правилно! Вижте част от предлаганото професионално счетоводно обслужване.
С най-добри пожелания,
екипът на Акаунт Плюс ЕООД

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.