FAQ: Какви са първите стъпки, които предприема счетоводната къща, която обслужва на фирмата?

При започване на дейност на една фирма първо се открива осигуряването на управителя. Вариантите за вида на неговото осигуряване са различни – той може да се осигурява на Договор за управление и контрол или трудов договор, двата договора са почти идентични относно облагането им с данъци и осигуровки. Другият вариант е Управителят да започне осигуряване като само-осигуряващо се лице, това обаче може да се случи само ако той е същевременно и собственик или съсобственик на фирмата.

В зависимост от спецификата на дейността на фирмата както и може да е необходимо да се извършат и някои други действия и регистрации, като подаване на декларация до Комисията за защита на личните данни, както и Декларация по чл. 15 от ЗБУТ, за откриване на търговска дейност в общината по адрес на търговския обект и други.