FAQ: В какъв срок се подават декларация образец 1 и декларация образец 6?

Декларация образец 1 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

Декларация образец 6 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

1-во число на месеца е краен срок за подаване на декларация образец 1 от работодатели, наели лица по трудов договор и договор за управление, за лицата по трудов договор и договор за управление, когато възнагражденията са начислени през предходния месец, но не са платени до края му.