FAQ: Задължително ли е собственикът на фирмата да бъде и управител?

Не е задължително. Управител на дружество може да бъде всяко лице, на което не е наложена забрана за това.