FAQ: На каква сума трябва да се осигурявам като управител в моята фирма?

Осигуряването като управител може да се осъществи по два начина по договор за управление и контрол (или трудов договор), както и като самоосигуряващо се лице.

В първият случай осигуровките се начисляват върху месечното възнаграждение което не може да бъде по малко от минималният осигурителен праг съответстващ на основната икономическа дейност на фирмата, съгласно НКИД (Националната класификация на професиите и длъжностите)

Във вторият случай, при осигуряване на управителя като самоосигуряващо се лице осигуровките се начисляват върху месечна база определена от Закона за бюджета на държавното осигуряване за съответната година, за 2019 година той е в размер на 560 лева.