На каква сума да се осигурявам като управител на собствена фирма?

На каква сума да се осигурявам като управител на собствена фирма?

Един от най-важните въпроси възникващи за управител на собствена фирма е свързан с уточнението на сумата, на която е наложително да се осигурява в даден период. Вписването в Търговския регистър демонстрира началото на осигуряването на съответния управител. Има два вида осигуровки за управител на собствена фирма, които трябва да се уточнят, за да се избегнат противоречия или неточности. Най-често срещаният вид осигуровки на управител на дружество са тези изготвени по договор за управление и контрол. Съответният официален документ поставя началото на регулиране на взаимоотношенията в дружеството.

Важно е в самото начало на учредяване на дружеството да се изяснят правата и задълженията на управителя. По този начин споменатият документ може да се класифицира като трудов договор. Ако управителят на собствена фирма извършва определен вид трудова дейност, той трябва да се осигурява на базата на този договор. В същото време управителят на дружество трябва да се осигурява въз основа на различни аспекти, в това число заболяване и трудова злополука.

Съществена част от договора за управление и контрол е определянето на сума, която трябва да е не по-малка от минималния осигурителен доход отнасящ се до дейността на съответното търговско дружество. Също така сумата за осигуряване не може да бъде повече от максималния месечен размер определен за осигурителния доход.

Напълно ясно е, че управителят на собствена фирма се отнася до осигурителния доход валиден за първа квалификационна група. Това означава, че сумата на която трябва да се осигурява винаги се определя като максимална за определената икономическа дейност на компанията.

Вторият вид осигуровки отнасящи се до управител на собствено дружество са тези като самоосигуряващо се лице. Често срещана практика на собственици на малки и средни компании е да се самоосигуряват, а не да получават възнаграждение за съответната им дейност. Като самоосигуряващи се лица управители на собствени компании са задължително осигурени за инвалидност. Относно условията за общо заболяване и майчинство, те имат правото да избират дали да се осигуряват. Определянето на минималната сума за осигуряване на управители, които са избрали опцията за самоосигуряване, е в пряка връзка с точния им облагаем доход валиден за съответната календарна година.

Осигуряването на собственици на фирми представлява важен казус от дейността на различни предприятия. Неслучайно управителите на собствени компании се интересуват от определянето на точни суми за осигуряване, за да имат по-ясна представа за разходите на техните управляеми дружества. Тези въпроси са важни за правилното функциониране на фирмите, както и за сигурността на техните управители.

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.