Как да регистрираме фирма?

Как да регистрираме фирма?

 

Често срещаме запитвания от млади хора, които, макар и предприемчиво настроени, още не са запознати с основите на бизнеса и процеса по регистриране на фирма в България. Затова днес събрахме няколко важни съвета с цел да ударим едно рамо на младите предприемачи. Ако имате бизнес идея, но не знаете откъде да започнете, тази статия е за Вас!

Какво е нужно, за да се регистрира фирма?
Най-общо погледнато първо ще трябва да си намислите име на фирмата и да проверите дали не е заето. Следва да изберете или намерите адрес, на който да бъде регистрирана фирмата. Трябват Ви още и пълен комплект документи (вж. долу) и начален капитал за регистрация на фирмата.

Регистрация на ЕООД/ООД
Предварителни стъпки
Има две стъпки, които трябва да се изпълнят преди да се пристъпи към действителната регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията. Първо, нужно е да се открие капиталова банкова сметка. За целта ще Ви трябват Устав, Учредителен протокол (за ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (за ООД) и съответно Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Управителят на бъдещото дружество открива негова сметка, заплаща съответната такса и получава удостоверение за внесен капитал (моля, забележете, че обикновено отнема един работен ден, за да бъде изготвено). Второ, нужно е да се завери нотариално документът Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (т.нар. спесимен) – може да го направите в най-близката нотариална кантора.

Същинска регистрация
След получаване на удостовението за внесен капитал, управителят заплаща държавна такса в Агенцията по вписванията. Сега вече може да започне същинското подаване на документите за регистрация на фирмата! То може да бъде на място, в някой от клоновете на Агенцията, или онлайн срещу намаление на таксата, но за целта ще Ви е нужен електронен подпис.
Пълен списък на необходимите документи към момента на регистрацията на ЕООД/ООД:
– Удостоверение за внесен капитал;
– Нотариално заверено Съгласие за приемане на управление и образец от подписа;
– Учредителен акт (ЕООД)/Дружествен договор (ООД);
– Учредителен протокол (ЕООД)/ Протокол на Общото събрание на съдружниците (ООД);
– Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД);
– Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност
(може да свалите от тук);
– Декларация за истинността на заявените обстоятелства (примерна декларация тук);
– Декларация, че документите са подадени от заявителя (тук);
– Декларация за забрана на конкурентна дейност (тук);
– Декларация за липса на обстоятелствата (тук);
– Лиценз или разрешително, ако предметът на дейността го изисква;
– Възможно е запазване на името на фирма преди нейната регистрация (т.нар. Заявление за
запазване на фирма), което струва 50 лв. Екипът на Акаунт ПЛЮС не препоръчва
подаване на заявлението, тъй като не смята, че Вашата фирма има реална нужда от него.

Поздравления! Вие току-що регистрирахте първата си фирма!

Регистрация на ЕТ
Предварителни стъпки
За разлика от ЕООД/ООД, където заявяването на регистрацията се извършва от управителя на
дружеството, при ЕТ това става от самия търговец или от упълномощен адвокат. Процедурата
прилича на тази за регистрация на дружество с ограничена отговорност, но е една идея по-
опростена. Отново е необходимо предварително да се завери нотариално Съгласие за приемане на
управление и образец от подписа. Няма нужда да се отваря сметка в банка, тъй като няма
изискване за начален капитал за регистрация на ЕТ. Различното този път е, че наименованието на
ЕТ трябва да съдържа Вашето пълно име (без никакви съкращения), за да можете да регистрирате
успешно Вашата фирма. Ще се наложи да проверите предварително дали е заето и евентуално да
помислите за други варианти. Както и при ЕООД/ООД, можете да подадете Заявление за запазване
на фирма срещу такса от 50 лв, но ние Ви съветваме директно да преминете към регистрацията на
Вашата фирма.

Същинска регистрация
Заплащате такса към Агенцията по вписванията и можете да преминавате към подаването на
документите – онлайн с електронен подпис с намаление или на място в клона на Агенцията.
Документите, които се попълват при същинската фирмена регистрация, са следните:
– Заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ (на сайта на Търговския
регистър);
– Декларация за липса на обстоятелствата (тук);
– Декларация за истинността на заявените от мен обстоятелства (тук);
– Лиценз или разрешително при необходимост;
– Нотариално заверено Съгласие за приемане на управление и образец от подписа.

Честито! Извоювахте си правото да станете регистриран едноличен търговец! Както сами можете да се уверите – процесите по регистрация, била тя на ЕТ, далеч не са леки. Изисква се много подготовка, търпение и внимание, за да не се изгуби човек в купищата документи. Надяваме се да сме били полезни и изчерпателни относно процедурите и нужните документи за регистриране на фирма в България. Ако имате нужда от допълнителна помощ или консултация, обърнете се към Акаунт ПЛЮС – Вашият доверен партньор!

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.