Всички фирми да се регистрират по ЗДДС – каква е идеята?

Всички фирми да се регистрират по ЗДДС – каква е идеята?

Още по времето на финансовия министър Симеон Дянков имаше идеи да се изършат промени в  ЗДДС. Идеята, подкрепяна и  в последствие от новият финансов министър бе, за така нареченото обратно начисляване на ДДС в сектори като строителството, търговията със селскостопанска продукция, консултантските, рекламните и други видове търговия. Обратното начисляване на ДДС означава, че ако вие сте регистрирана фирма по ЗДДС начислявате ДДС, само ако клиентът е нерегистрирано лице, без значение  дали е юридическо или физическо такова.

Ако обаче фактурирате на друга регистрирана фирма, в случая й предоставяте фактура без ДДС и тя самата си самоначислява. Така, практикувайки в бранша не се формира данъчен кредит, който държавата трябва да възстановява, а тези, които продават на нерегистрирани лица, „произвеждат“ ДДС за внасяне. Целта на този вид практика е да се стопира източването на ДДС, което е така популярно у нас.

Ако тази практика се приложи в строителството като услуга, но изключи производството и търговията със строителна продукция, компаниите, които не са в сферата на жилищното строителство постоянно ще са на възстановяване. Причината е, че ще пазаруват стоки с право на данъчен кредит. Така те ще продават на други фирми и няма да се начислява ДДС, или казано по друг начин – няма да има измами с фалшиво ДДС.

Експерти в бранша прогнозират, че ако в обратното начисляване на ДДС се приложи в сектора на услугите, на практика държавата ще губи оборотни средства.

Всъщност цялата система е така създадена, че държавата да ползва като оборотни пари постъпленията от ДДС. Недължими и подлежащи на възстановяване на данъкоплатеца.

От 15.08.2013 година влезе в сила нова директива всяка страна, членка на ЕС да въвежда обратното начисляване на ДДС. Така да се преустановят злоупотребите с ДДС. Зърнопроизводителите от миналата година също преминаха на нов режим по ДДС. Министерство на финансите първо приема обратното начисляване само за зърнени и технически култури. Режимът важи за необработено състояние. Претърпявайки преработка, се прилага нормален ДДС режим. НАП следи за тези процеси и ги контролира.

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.